Welcome, Guest. Please login or register.
December 13, 2019, 07:21:02 PM


Author Topic: cong doan ke toan luong  (Read 33 times)

Offline JustinLiamb

  • New Member
  • *
  • Posts: 1
    • cong doan ke toan luong
cong doan ke toan luong
« on: August 10, 2019, 03:13:24 PM »
Luong Bao hiem xa hoi More info>>> Trong giai đoạn học nếu như Các bạn cảm thấy còn chưa nắm vững, trọng tâm sẽ gần lại cho bạn học 1 khóa mới, tỉ dụ bạn bạn công tác phải đi công công việc nữa tháng ở Hà Nội, vào học không theo kịp phần kế toán Misa bên mình sẽ sắp cho bạn học lại mà ko thu thêm học phí.những hình thức trả lương trong đơn vị – lương thuởng là khoản tiền mà đơn vị trả cho công nhân để thực hành công việc theo thỏa thuận. công ty mang quyền chọn lựa hình thức trả lươngtheo thời kì, sản phẩm hay khoán. Nhưng cần phải đảm bảo ko được thấp hơn mức lương tối thiểu.Tiền lương ngày được trả cho 1 ngày làm việc. Được xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc thông thường trong tháng. Theo quy định của luật pháp mà đơn vị chọn lọc, nhưng tối đa không.